ด่านตรวจโต้นนท์ สภ.นาทวี ตรวจเข้มเน้นฝั่งขาเข้าหาดใหญ่ เพื่อป้องกันเหตุร้าย รถแจ้งเตือน/ตรวจหาอาวุธปืน/ยาเสพติด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

2016 12 18 31

2016 12 18 31

2016 12 18 31