วันที่ 28 ม.ค.60 เวลา 08.00-16.00 น. สภ.เทพา เทพา220(ร.ต.ท.สุคนธ์)พร้อมว.30สามฝ่ายชป.ควนติหมุนตชด.อส.ว.4ว.43หน้าจุตตรวจๆค้นบุคคลและยานพาหนะรถยนต์ 5 คัน รถจ.ย.ย. 7 คันไม่การกระทำผิดเหตุการณ์ ว.24 นี้ปกติ

28 1 2017 21

28 1 2017 21

28 1 2017 21

28 1 2017 21