วันที่ 10 พ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.แวฮัสดีน มะเด็ง รอง สวป.ฯ/หัวหน้า ตชส. พร้อมชุด ตชส. พร้อมด้วย ปลัดตำบลจวบ, หน.ส่วนกำลัง, ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา, ประชาชนบ้านยานิง ร่วมโครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายเเดนภาคใต้ และแจกจ่ายคู่มือตำรวจเพื่อประชาชน ณ มัสยิดบ้านยานิง ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส

2016 11 10 11

2016 11 10 11

2016 11 10 11

2016 11 10 11