เมื่อ ๑๕๑๓๐๐ พ.ย. ๕๙ ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พฤกษ์ เลี้ยงสุข ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ให้ พ.ต.ท.นริศ กะเจ รอง ผกก.ป.,พ.ต.ต.วีระวัฒน์ ดำรงกูล สวป. มอบหมายให้ ร.ต.ท.ลอยลม ตรงประสิทธิ์ รอง สวป.พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ร่วมด้วยชป.เคลื่อนที่เร็ว ออกปฎิบัติงานร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาใหกับนักเรียน ณ ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา ม.๔ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๑๐๐ คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

mou 2016 11 15 61 

mou 2016 11 15 61 

mou 2016 11 15 61 

mou 2016 11 15 61