วันนี้ 17 พ.ย. 59 เวลาประมาณ 07.20 น.ร.ต.อ.ธนฤทธิ์ โพธิ์เตี้ยมเทียม รอง สวป.สภ.เบตงพร้อมชุด ตชส.ฯได้ออกเยี่ยมครู นักเรียน และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและกฎจราจรกับเด็กนักเรียนตามโครงการครู 5 นาทีหลังเคารพธงชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านกาแป๊ะฮูลู) ต/อ.เบตง จ.ยะลามีนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมประมาณ 440 คน

mou 2016 11 17 11

mou 2016 11 17 11

mou 2016 11 17 11

mou 2016 11 17 11