วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ _ ๑๕.๐๐ น.พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผกก.สภ.บูเก๊ะตามอบหมายให้ ร.ต.ท.ระเด่น แมงสาโมง รองสวป.สภ.บูเก๊ะตาพร้อมครูตำรวจ D.A.R.E.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกดำเนินโครงการ D.A.R.E.ในเรื่องของยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ม.๔ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาสและโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ ม.๓ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

S 7815193

S 7815194

S 7815195