วันที่ 23 พ.ย. 59 ครูตำรวจแดร์ สภ.เจาะไอร้อง ทำการสอนนักเรียน โรงเรียนบำรุงวิทย์ ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน D.A.R.E ภาคเรียนที่ 2/59 

25069

25074