วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 14.00-15.00 น พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผกก.สภ.บูเก๊ะตา มอบหมายให้ ครูตำรวจแดร์ ออกสอนตามโครงการแดร์ เรื่องกัญชา เพื่อให้นักเรียนได้ห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

S 7946947