วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.จรัส ชิณนะพงศ์ ผกก.สภ.ธารโต พ.ต.ต.วิสันต์ ดำสีแก้ว สว.สส.สภ.ธารโต มอบหมายให้ ด.ต.พิชิต ซ้อนศรี ครูตำรวจ D.A.R.E. ทำการสอนนักเรียนตามโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" บทเรียนที่ ๑ ให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.๕ และ ป.๖ ณ โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ หมู่ที่๔ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

2016 12 15 11

2016 12 15 11

2016 12 15 11

2016 12 15 11