วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.สุรเดช มะรีเป็น รอง สวป.สภ.แว้ง พร้อมชุด ตชส.สภ.แว้ง ได้ออกสร้างความเข้าใจกับคณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคณะครู และให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง โทษภัยของยาเสพติดและกฎหมายเบื้องต้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดกับเด็กนักเรียน เข้าใจถึงโทษภัยยาเสพติด ตามกิจกรรมครู ๕ นาที ณ ร.ร.บ้านบางโง ม.๔ ต.กายูคละ อ.แว้ง จว.นราธิวาส

2012 12 27 11

2012 12 27 11

2012 12 27 11

2012 12 27 11