วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล

7 2 2017 11

7 2 2017 11

7 2 2017 11

7 2 2017 11