วันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต., และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล 

20301f58cda9592736d76a66307aae0b56e7e32

42c7f9b49cd4af3ba0ac6853f5110c06b08e171

230d6e80a5287ef9c168d210403067913d7c32f

797dc92a404bc0d33d223e6d372f03b4dca602f