วันที่ 27 ก.พ.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต. และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล

0dd6e32437055a67c2969fb1828fb561ce635c2

47ef2062fa835a3ccbd6debe00495571705bdc6

bbf215a2200e88e3827fe30f07d6c63bf93950b

f66b8e4666e4590777fa1b09b3e10b43058b562