วันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รอง ผบก.อก.ศชต., พ.ต.อ.แวสาแม สาและ รอง ผบก.สส.ศชต. และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล

2017 3 1 11

2017 3 1 11

2017 3 1 11

2017 3 1 11