วันที่ 2 มี.ค. 60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต. พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รอง ผบก.อก.ศชต. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล

2017 3 2 11

2017 3 2 11

2017 3 2 11

2017 3 2 11

2017 3 2 11