วันที่ 18 มี.ค. 60) เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล 

810ee1d3232ea61f36f3a59bacbc9a5509c988e

48d2508eb585d87503710f82f8f1ad1c86672a9

a95745bb3dba1e968165d27cdad3f05e15b95c4