วันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง ผบก.อก.ศชต. พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รอง ผบก.อก.ศชต. พ.ต.อ.สมคิด ประสพทรัพย์ รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์ รอง ผบก.สส.ศชต. และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล

2017 03 22 11

2017 03 22 11

2017 03 22 11

2017 03 22 11