วันที่ 7 เม.ย. 60 เวลา 08.30 น. ข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล

2017 4 7 11

2017 4 7 11

2017 4 7 11

2017 4 7 11