วันที่ 29 ส.ค.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต., พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต. และข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เวรฯ อำนวยการสรุปสถานการณ์ ชี้แจงข้อราชการและตรวจยอดกำลังพล

2017 8 29 21

2017 8 29 21

2017 8 29 21

2017 8 29 21