รูป
ที่อยู่:
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์:
073-203-690, 073-203-691